jak ogłosić upadłość

Jak ogłosić upadłość

Jak ogłosić upadłość

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest od niedawna, jednak sporo osób już skorzystało z tej możliwości. Wielu z nas nie wie jak ogłosić upadłość, gdy długi nas przerosną. W przypadku znacznego zadłużenia i braku perspektyw na jego spłatę, warto zastanowić się nad upadłością. Już w momencie, kiedy usługi księgowe wykazują deficyt, należy zacząć działać. Zdecydowanie nie warto czekać na ostatni moment, bowiem wtedy może rozpocząć się windykacja należności przez firmę windykacyjną. Aby rozwiązać skutecznie swoje problemy, można skorzystać z usług, które świadczy radca prawny Malbork specjalizujący się w tematyce ogłoszenia upadłości.

Jak ogłosić upadłość?

Pierwszym krokiem w ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku o upadłość do sądu. Wniosek o upadłość powinien zawierać dane osobowe, określenie długu, jaki posiada osoba wnioskująca, majątku oraz przyczyn, które doprowadziły do konieczności ogłoszenia upadłości. Przy wypełnianiu wniosku warto sięgnąć po pomoc, którą oferuje prawnik Malbork. Podpowie on bowiem jak wypełnić wniosek. Wypełnić w taki sposób, aby nie został on odrzucony przez sąd.

Etap sądowy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku sąd rozpoczyna postępowanie upadłościowe. Polega ono na wyegzekwowaniu spłaty jak największej ilości długów przy jednoczesnym zaspokojeniu podstawowych potrzeb upadłego. To bowiem cechuje cały proces upadłościowy, że osoba zadłużona zachowuje prawo do zatrzymania pewnych składników dochodowych, które pozwolą jej oraz osób na utrzymaniu na przeżycie. Po dokonaniu wcześniej ustalonych spłat sąd umarza długi, które pozostały upadłemu. Może do tego dojść także w sytuacji, kiedy sytuacja finansowa i osobista osoby zadłużonej jest niekorzystna. Na tyle, że nie stać jej na nawet na spłatę wybranych zobowiązań. Następuje wtedy umorzenie wszystkich długów, bez konieczności wykonywania planu spłaty.

Niełatwy do przejścia proces

Ogłoszenie upadłości oraz przechodzenie przez cały proces jest niezwykle trudne dla osoby, która nigdy wcześniej nie miała kontaktu z sądami. Nie łatwe też będzie dla osób, które do końca nie znają procedury jak ogłosić upadłość. Przez postępowanie upadłościowe pomagają więc przejść oświadczeni prawnicy Malbork, którzy służą nie tylko profesjonalną pomocą, ale i dobrą radą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Zwyczajne biuro rachunkowe nie będzie w stanie wystarczająco pomóc w tej kwestii. Upadłość konsumencka daje szanse na nowe życie pod kątem finansowym. Sam proces wychodzenia z długów nie jest prosty i doprowadzenie go do końca to nie lada wyzwanie dla zadłużonego. Niemniej jednak podjęcie działań w celu rozwiązania sytuacji będzie znacznie lepsze niż oczekiwanie, aż dosięgnie nas skuteczna windykacja Warszawa.